22 40 30 90 post@2your-life.dk
behandling

Integral psykoterapi

Skab de forandringer, du ønsker i dit liv

Jeg kan hjælpe dig

Det er i mødet med andre mennesker, kærester, familie, venner, kollegaer osv, at vi konfronteres med vores evner og færdigheder til at leve det liv, vi ønsker.

De fleste mennesker oplever i løbet af deres liv situationer, der kræver, at man fordyber sig i dem og får talt dem godt igennem. Det er ikke alle ting, man har lyst til at dele med sine nærmeste, og i den situation kan jeg hjælpe dig. Det kan være rart at snakke med en, der ser på tingene med friske øjne, og som kan hjælpe professionelt.

Det, du gør for dig, gør du også for dine børn og dit parforhold.

 

Skab forandringer

Bag smerten, som vi forsøger at undgå, findes glæden, som vi forsøger at opnå.

Jeg tager udgangspunkt i det enkelte menneskes personlige historie og anvender samtale, tegning, drømme, kropsarbejde og energibalancering.

I forløbet vil jeg med ro og nærvær møde dig, hvor du er i dit liv, og søge at skabe et rum af tillid, tryghed og åbenhed.

Jeg kan være dig behjælpelig med at kaste lys over det, der skaber de forandringer, du ønsker i dit liv.

 

Hvilken hjælp har du brug for?

Her er nogle eksempler på emner, der ofte tages op i terapi hos mig.

• Hjælp til at afdække årsagen til dagligdagens problemer

• Hjælp til at forstå sig selv bedre

• Hjælp til at få familie og parforhold til at fungere bedre

• Hjælp til at komme gennem en sorg

• Hjælp til at bearbejde et chok

• Hjælp til at bearbejde fortiden

• Hjælp til at komme igennem eller videre efter en livskrise

• Hjælp til at opløse fobier

• Hjælp til at lære at sætte grænser med respekt for andre

• Hjælp til at forstå stress og bruge den konstruktivt

• Hjælp til at ændre uhensigtsmæssige vaner og adfærd

• Hjælp til at forstå angst og rumme den

• Hjælp til at balancere selvværd

 

 

Særlig erfaring med:

Depression – angst – familieopstilling – tankemønstre – stress – lavt selvværd – personlig udvikling – parforhold – grænsesætning

Som psykoterapeut er jeg underlagt tavshedspligt. Du kan derfor have tillid til, at oplysninger, du deler i det terapeutiske forløb, ikke gives videre til andre.

Jeg modtager naturligvis selv løbende supervision for at sikre et højt fagligt niveau.

Hvor den første betydning af ID-psykoterapi er ’identitets­orienteret psykoterapi’, er den anden betydning ’integral’ og ’dynamisk’ psykoterapi.

Integral betyder inklusiv og komplet, og dynamisk står i vores sammenhæng for, at terapien ikke kun løser aktuelle følelsesmæssige og sociale problemer, men også sikrer en dybtgående, positiv selvudvikling og psykologisk modning hos klienten.

‘Vor Til tider vil himmelen være dækket af skyer. Det er ikke et problem, at himmelen er dækket af skyer.

Problemet er, at vi fejlagtigt identificerer os med skyerne. Vi glemmer, at vores dybeste værens essens er den blå himmel.’

Frit citeret efter Ole Vadum Dahl

 

kom og besøg mig

Behandling tilbydes
på min bopæl