22 40 30 90 post@2your-life.dk
behandling

Mindfulness

Mindfulness stammer fra buddhistisk tænkning

Mindfulness åbner op for døren ind til et liv med større glæde, balance og omsorg for os selv og hinanden. Det er nøglen til en tilværelse uden stress og smerte og en hjælp til at gøre op med indgroede vaner og finde ind til det som virkelig har værdi.

Mindfulness stammer fra buddhistisk tænkning – ud fra buddhisternes meditative evne til at se virkeligheden, som den er. At være opmærksom, nærværende og til stede uden at dømme eller tillægge tingene en anden værdi eller betydning end den, der er til stede i nuet.

Når vi ikke er til stede i nuet, sker det at vi bliver styret af den strøm af “automatiske” tanker, der hele tiden arbejder i vores hjerne.

Og vi kommer så nemt til at lade disse tanker være os.

Vi identificerer os med tankerne. Vurderer, måler og dømmer os selv. Sammenligner os med vores opfattelse af andre og ender måske med at blive styret af ængstelighed og usikkerhed.

Når vi lærer at være til stede på en åben og udømmende måde, kan vi også give slip på indgroede mønstre og tankevaner. Vi kan møde verden, omgivelserne og os selv på en ny måde.

 

 

Og derigennem skabe helt nye muligheder. Ved at klienten får en direkte oplevelse af virkningen af mindfulness, øges vedkommendes motivation til – på egen hånd – at fortsætte denne selvhelbredende og radikalt selvaccepterende praksis.

Personligt har jeg praktiseret mindfulnessbaseret meditation i over 2 år.

Det er helt tydeligt, at uden praksis “virker” mindfulness ikke – så bliver det bare nogle tomme, abstrakte ideer. der – måske – lyder som en god ide. Derfor er det altafgørende, at vi tilegner os en praksis med at sætte tid af til at være bevidst nærværende overfor vores indre psykiske liv, og til at pleje os selv med venlig, kærlig, nærværende, undersøgende accept.

Har du lyst til at tilegne dig denne praksis, er du meget velkommen til at henvende dig til en session, hvorunder jeg vil guide dig i at praktisere bevidst nærvær.

 

Derfor virker mindfulness også terapeutisk

Mindfulness virker som antidepressiv medicin.

Det har længe været kendt, at samtaleterapi hos en psykolog kan hjælpe os med at omstrukturere vores tankemønstre. Lykkes det os at vende destruktive tankemønstre til konstruktive. smitter det af på vores følelser.

Vi bliver mere optimistiske og glade

Betragter man et menneske modtage psykoterapi, mens vedkommende ligger i en hjernescanner, vil man se hvordan terapien skaber øget aktivitet i den præfrontale og de kortikale dele af hjernen. der styrer vores tanker.

I takt med, at man får kontrol over tankemylderet, falder hjerneaktiviteten i de områder der håndterer vores følelser – det limbiske system, amygdala og striatum – til ro. Mennesker, der har psykiske problemer i form af f.eks. stress eller depression vil altså kunne bruge samtaleterapi til indirekte at genvinde kontrollen over deres følelsesliv via tankerne. Dette indgreb ovenfra og ned kaldes for en ‘top down’-mekanisme.

Ifølge de nyeste meta undersøgelse adskiller mindfulness sig fra psykoterapi ved at virke direkte ind på de områder af hjernen, der regulerer vores følelser. Metoden hæmmer aktiviteten i disse områder, hvilket får os til at tænke mere nøgternt og klart. Denne regulering kaldes for ‘bottom up’.

 

kom og besøg mig

Behandling tilbydes
på min bopæl